เปิดตัวตน ความรัก คำนิยามของผู้หญิงทั้ง 7 คน ในวัน Lesbian Visibility Day

ORIGINAL POST: thestandard.co/lesbianvisibilityday HIGHLIGHTS  ปี 2008 เป็นครั้งแรกที่วัน Lesbian Visibility Day ได้รับการบันทึกบนโลกอินเทอร์เน็ต แต่ดูเหมือนว่าความเป็นมาของวันนี้ยังเป็นปริศนา แม้ประเทศไทยจะดูเหมือนเป็นสังคมที่เปิดกว้างสำหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ แต่คนจำนวนมากยังไม่มีความเคารพหรือยอมรับตัวตนของชาว LGBT โดยเฉพาะการมีอยู่ของวาทกรรมอย่าง ‘แก้ทอม ซ่อมดี้ คืนสตรีสู่สังคม’ ที่สะท้อนถึงของความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มคนหญิงรักหญิง THE STANDARD ชวนผู้หญิงต่างวัยและต่างอาชีพทั้ง 7 คน มาร่วมแชร์คำนิยามตัวตน มุมมองความรักต่อผู้หญิง   Read full story:  thestandard.co/lesbianvisibilityday